Çevre Yönetim Sistemi

TUBİSAN “Çevresel sürdürülebilirlik” kavramı ile uyumlu olarak faaliyetlerinden kaynaklı Çevresel etkileri en aza indirmek üzere 2012 yılında Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve işletmektedir. Kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların tüketiminin en aza indirgenmesi ve sürekli iyileştirme prensipleri ışığında tasarlanan Çevre Yönetim Sistemimizin temel amacı faaliyet alanımızla ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uygun olarak hizmetlerimizi gerçekleştirmektir.

 

Çevre Politikamız

TUBİSAN network hizmetleri, yenilenebilir enerji, Yazılım ve danışmanlık faaliyetleri ile sektörün öncü kuruluşudur. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sahaları ve uygulama alanlarını kapsayan Çevre politikamızla, kurumsal ilkelerimiz arasındaki en önemli unsurlardan biri olan Sürdürülebilir Kalkınmayı aşağıdaki taahhütlerle desteklemekteyiz.
Faaliyetlerimiz sırasında ve sonrasında ortaya Çıkan Çevresel etkilerimizi en aza indirmek amacıyla, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek.
Faaliyetlerimizi ilgilendiren ulusal ve uluslararası, yasal ve diğer gerekliliklere uymak. İyileştirme hedeflerimizi daima söz konusu gereklilikleri aşmak üzere belir.
Kirliliğin önlemesi prensibiyle atıklarımızı kaynakta ayrıştırmak ve geri dönüşümünü sağlamak.
Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak.
Kendi faaliyetlerimiz kadar, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin faaliyetlerinden kaynaklı Çevresel etkileri de azaltmak amacıyla paydaşlarımızla etkin iletişim kurmak.
TUBİSAN’ın karar süreçlerine temel teşkil eden bu taahhütlerimiz, tüm Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ortak sorumluluğumuz olup herkesin erişimine açıktır.