Bilgi Güvenliği Politikamız

TUBİSAN Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm Şirketi kapsar.

TUBİSAN™ ın Bilgi Güvenliği Politikası gereğince;

 • Bilginin izinsiz erişime karşı korunduğunu,

 • Bilginin gizliliğinin korunduğunu,

 • Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesinin sağlandığını,

 • Bilginin doğruluğunun sağlandığını,

 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulduğunu,

 • Yasal şartların sağlandığını,

 • Tüm prosedürlerin tüm birimler tarafından uygulanmasının sağlandığını,

 • Tüm Çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitiminin verildiğini,

 • Tüm açıklıkların birim sorumlusuna raporlandığını ve Önlemler alındığını,

 • Özülemeyecek açıklıkların güvenlik sorumluları tarafından organize edilmesinin sağlandığını,

 • Yüklenicilerle veya iş birliği yapılan firmalarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürlerine uygun olarak hareket edildiğini beyan ve taahhüt ederiz.