Erp, Kurumsal kaynak planlama

ERP sistemleri bir organizasyonun bütün bilgi ve işlemlerini tek bir birleşik sistemde birleştirir ya da birleştirmeye yöneliktir. Entegre olarak çalışmasına yöneliktir. Standart bir ERP sistemi, entegrasyonu sağlamak için bilgisayar donanımının ve yazılımının çok sayıda parçasını kullanır. Bir çok ERP sisteminin ana parcası çeşitli sistem modüllerinin verilerini tek bir veritabanında kullanmaktır. Muhasebe, İnsan Kaynakları, Malzeme Yönetimi, Üretim v.b.

ERP terimi kurumsal kaynakların planlı şekilde kullanımı için tasarlanmış sistemleri ifade eder. Esasen ERP üretim sektöründe ortaya çıksa da, günümüzde çok daha geniş bir çerçevede kullanılıyor. ERP sistemleri genellikle organizasyonların iş yapısını(business) ve tüzüğünü(charter) dikkate almadan, temel işlemlerini esas alır. İş yapısı(Business), kar marjlı olmayan organizasyonlar(non-profit organizations), devlet desteği olmayan organizasyonlar(non governmental organizations), devlet sektörü(governments), ve diğer büyük organizasyonlar için ERP sistemleri vazgeçilmez unsurdur.

Ayrıca ERP sistemleri, 2 yada daha fazla sistemin gerçekleştirdiği işlemleri tek bir paket halinde gerçekleştirmeyi sağlayan bir yazılım paketi olarak düşünülmelidir. Teknik olarak maaş çizelgesi ve hesap fonksiyonlarını sağlayan bir yazılım paketi teknik olarak ERP yazılım paketi olarak düşünülebilir. Yinede bu kavram daha geniş tabanlı uygulamalar için kullanılır. ERP sistemi 2 yada daha fazla bağımsız uygulama ile yer değiştirmek olarak tanımlanırsa, ERP sistemi daha önceden gerekli olan arayüzlerin elimine edilmesine sebep olur ve standardizasyonda, daha az sürdürülebilir olarak(2 yada daha fazla sistemin yerine tek sistem) daha kolay ve daha büyük raporlama imkanları olarak ek olanaklar sağlar. Çünkü veri tek bir veritabanında tutuluyor.

ERP’deki kendi başlarına birer uygulama olan örnek modüller Üretim, Tedarik Zinciri, Finans, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnsan Kaynakları, Depo Yönetimi.

Daha yakından ERP sistemlerine bakarsak anahtar kelime, organizasyonun her tarafındaki (all aspects) verilerin entegrasyonudur. Bunu sağlamak için ERP sistemi tek bir veritabanında çok sayıda yazılım modülleri ile birlikte organizasyonun çok çeşitli fonkisyonlarını sağlayarak çalışır. Özellikle bazı organizasyonlar ERP sistemlerinin bazı kısımlarını yürütmeyi düşünüyorlar ve diğer tekbaşlarına birer uygulama olan kısımlar için kendi ihtiyaçları doğrultusunda arayüz geliştirmeyi planlıyorlar. Mesela PeopleSoft İnsan Kaynakları Yönetimi ve Finansal sistemler SAP’ın İnsan Kaynakları Yönetimi çözümünden daha iyi olarak düşünülür. SAPın Üretim ve Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemleri PeopleSoft’tunkilerden daha iyi olarak düşünülür. Bu durumda organizasyonun ERP sistemi olarak PeopleSoft İnsan Kaynakları Yönetimini ve Finansal modüllerini Oracle’dan, diğer kalan uygulamaları SAP’dan alması yeteri kadar haklı çıkarır.

Bütünüyle bir ERP örneği vermek gerçekten çok nadirdir. Organizasyonlar tarafından alınan özel ihtiyaçları karşılayan ERP sistemleri hiç bir ERP yazılım tedarikçisi tarafından karşılanamaz. Bu çok ağır kişiselleştirme gerektirir, farklı tedarikçilerden farklı modüllerin kullanımını yada kapsamlı re-engineering gerektirir. İdeal dünyada bütünleşik bir ERP sistemi uyarlamasına örnek olarak üretici şirketin tün ilişkili sistemler için aynı paketi kullanması gösterilebilir. Tek bir veritabanının içerebileceği bütün datalarını içerebileceği yazılım modülleri şunlardır:

Üretim

Mühendislik, Malzeme Faturaları(Bills of Materials), Planlama(scheduling), Kapasite, İş akışı yönetimi, Kalite Kontrol, Maliyet Yönetimi, Üretim Süreci(Manufacturing Process), Manufacturing Flow(Üretim Akışı)

Tedarik Zinciri

Envanter, Sipariş Girişi(Order Entry), Satınalma, Product Configurator, Tedarik Zinciri Planlama, Supplier Scheduling

Finans

Genel Hesap, Nakit Yönetimi, Accounts Payable, Accounts Receivable, Fixed Assets

Projeler

Maliyet, Fatura, Zaman ve Giderler, Süreç Yönetimi

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları, Bordro, Eğitim, Süre & Bakım, İmkanlar

comment:

name:

email:

phone: